اخبار

سه شنبه, ۲۸ بهمن,۱۳۹۹

اولين تردميل ابى درمانى و وردشى سگ ساخت ١٣٩٥ sdv

اين تردميل در سال ١٣٩٥ به سفارش مركز بين المللى امور سگ كشور sdv ساخت شد و در همان سال هم به عنوان اولين طرح ابتكارى مورد بهره بردارى قرار گرفت .

شنبه, ۲۵ بهمن,۱۳۹۹

صدور گواهينامه مالكان سگ ثبت نام استان هرمزگان اغاز شد .

طرح هويت گذارى مالكان سگ و كاهش مشكلات اجتماعى و حوادث مرتبط با سگها و ثبت نام جهت شركت در كلاس و ازمون مالكان سگ در استان هرمزگان باشگاه اديوس اغاز شد .

شنبه, ۲۵ بهمن,۱۳۹۹

صدور گواهينامه مالكان سگ ثبت نام استان مازندران اغاز شد .

طرح هويت گذارى مالكان سگ و كاهش مشكلات اجتماعى و حوادث مرتبط با سگ و ثبت جهت شركت در كلاس و ازمون مالكان سگ در استان مازندران باشگاه ساحل مازندران اغاز شد .

شنبه, ۲۵ بهمن,۱۳۹۹

صدور گواهينامه مالكان سگ ثبت نام استان اصفهان اغاز شد .

طرح هويت گذارى مالكان سگ و كاهش مشكلات اجنماعى و حوادث مرتبط با سگها و ثبت نام جهت شركت در كلاس و ازمون مالكان سگ در استان اصفهان در باشگاه زنده رود اغاز شد .

شنبه, ۲۵ بهمن,۱۳۹۹

صدور گواهينامه مالكان سگ ثبت نام استان تهران اغاز شد

طرح هويت گذارى مالكان سگ و كاهش مشكلات اجتماعى و حوادث مرتبط با سگها و ثبت نام جهت شركت در كلاس و ازمون مالكان سگ دراستان تهران باشگاه ماداكتو اغاز شد .

جمعه, ۲۴ بهمن,۱۳۹۹

صدور گواهينامه مالكان سگ ثبت نام استان البرز اغاز شد .

طرح هويت گذارى مالكان سگ و كاهش مشكلات اجتماعى و حوادث مربوط به سگها و ثبت نام جهت شركت در كلاس و ازمون مالكان سگ در استان البرز باشگاه سگ هاى گارد اغاز شد .

جمعه, ۲۴ بهمن,۱۳۹۹

اعلام باشگاه هاى ثبت نام مالكان سگ جهت هويت گذارى و دريافت گواهينامه در پنج استان كشور

باشگاه هاى عضو اصناف كشاورزى و دفاتر ثبت نام طرح هويت گذارى مالكان و مربيان و سگ ها به شرح زير ميباشد

جمعه, ۲۴ بهمن,۱۳۹۹

خبر فورى صدور گواهينامه فنى نگهدارى سگ مالكان سگ و هويت گذارى سگ هاى كشور

ثبت نام در استانهاى كشور و برگزارى كلاس و ازمون و دريافت تعهدات از مالكان سگ جهت دريافت گواهينامه فنى نگهدارى سگ

چهار شنبه, ۲۲ مرداد,۱۳۹۹

صدور گواهينامه مربيگرى سگ كار نظام صنفى كشاورزى

برگزارى ازمون تست مربيگرى سگ كار در طرح هويت گذارى مربيان كشور و صدور گواهينامه مربيگرى بر اساس پايه قبولى تست

شنبه, ۱۴ دی,۱۳۹۸

آموزش سگ و مبانى مربى گرى

كلاس و كارگاه هاى بين المللى اموزش مدرن سگ و با حضور كارشناس ارشد مربى گرى فدراسيون و كشور تركيه