مرکز بین المللی امور سگهای کار در کشور sdv سامان دام وطن


برگزاری سمینار اموزشی /مسابقات و رتبه بندی اصالت و تربیت / شجره نامه اکسپورت /کلاس مربیگری /ثبت  و نمونه گیری و ...                                                                                                                                                  ادرس دفتر مرکزی ; استان البرز .شهر کرج .مهرشهر .فاز سه .چمن سه .جنب رستوران مهرگان                                                                                                                                     تلفن / 02634809914