دوشنبه, ۲۱ آذر,۱۴۰۱

دفتر سامان دام وطن نماینده فدراسیون جهانی سگ الیانز به دانش سرای بین المللی سگ ایران انتقال یافت

سامان دام وطن از سال ۱۳۹۵ در مرکز واقع در چمن سه مهرشهر تا سال ۱۴۰۱ در حال خدمات رسانی به اعضا و مراجعین محترم بود که با توجه به احداث مجموعه بسیا  مجهز با زمین چمن استاتدارد و اختصاصی رویداد ها و تست و مسابقات و خوابگاه تجهیزات به روز  و همچنین با توجه به مستقر بودن اتحادیه و kci نماینده سازمان جهانی سگ  iku , دفتر sdv نیز به ابن دانش سرا انتقال پیدا کرد که هم اکنون اماده ارائه خدمات به اعضا و متقاضیان محترم کشور میباشد .


در روزهتی اتی برنامه های sdv اعلام میگردد .


ثبت نظر