وی افزود: ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی شناسایی و کدگذاری شده است که براساس استانداردهای بین‌المللی این کار انجام و به این مشاغل هویت داده شده است. شیرزاد تصریح کرد: براساس ایجاد این دبیرخانه و فعالیت‌های نظام صنفی کشاورزی این پیگیری انجام می‌شود که کشاورزان بتوانند معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای خود را در حوزه‌های مختلف گسترش دهند. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: دبیرخانه شورای نظارت بر نظام‌های صنفی کشاورزی کشور برای اولین بار به‌دنبال ایجاد اتاق اصناف در بخش کشاورزی در کشور است که این اتاق در عرصه‌های شهرستانی، استانی و ملی فعالیت می‌کند. وی گفت: حجم کل تولیدات کشاورزی کشور ۱۲۵ میلیون تن است و ارزشی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارد و بخش کشاورزی در شرایط فعلی نیز رشد ۴ درصدی را تجربه می‌کند. شیرزاد گفت: بخش کشاورزی در این شرایط پایداری و تاب‌آوری مناسبی داشته است و عقب‌افتادگی تاریخی نیز که در بخش کشاورزی وجود داشت امروز با نهادسازی صورت‌گرفته و فعالیت منسجم نظام صنفی کشاورزی مرتفع می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ردیابی تولید در بخش کشاورزی، ناظر بر امنیت غذایی در سلامت غذا است که به‌برکت گسترش فعالیت نظام صنفی کشاورزی این ردیابی ایجاد می‌شود و عملکرد بهتری را در این بخش شاهد خواهیم بود.