جمعه, ۰۹ خرداد,۱۳۹۹

افتتاح تعاونى پرورش دهندگان و مربيان سگ كار

اغاز فعاليت رسمى اولين تعاونى كشور در بخش امور سگ كار

تعاونى پرورش دهندگان و مربيان سگ هاى كار استان البرز اولين تعاونى در كشور در بخش تخصصى امور پرورش دهندگان و مربيان تاسيس گرديد و به زودى با تشكيل فورى اتحاديه كشورى سعى در ايجاد همكارى و اتحاد بخش هاى خصوصى و مراكز پرورش و تكثير و اموزش و كارشناسان در تمام نقاط كشور كه داراى مجوز و پروانه فعاليت مى باشند داشته و تا با عضويت  دست اندركاران و فعالان در اتحاديه و تعاونى ها و شركت در مجمع و انتخابات بتوانند امور مربوطه را با توجه به حمايت ويژه از تعاونى ها در قانون اساسى به صورت صحيح اجرا و مانند ديگر اتحاديه هاى كشور حقوق مادى و معنوى فعالان را احيا و در جهت امنيت شغلى و اجتماعى با مشاركت مستقيم اعضا گام بردارند .


اولين مجمع اعضا تعاونى در اواخر سال ١٣٩٨ برگزار گرديد و هيئت مديره توسط اعضا انتخاب و تصويب و ثبت رسيد ، كه اعضا هيئت مديره عبارتند از 

اقاى فريد ركابدار  مدير عامل تعاونى 

اقاى اريا طهماسبى رئيس هيئت مديره 

اقاى حميد ركابدار نايب رئيس هيئت مديره و موسس تعاونى 

اقاى رضا حيدرى بازرس 

و ديگر سهام داران 

دفتر مركزى تعاونى : استان البرز ، كرج ، مهرشهر فاز  سه ، چمن سه ، مركز بين المللى سامان دام وطن

در سال ١٣٩٧ اجلاسى مهم با حضور نمايندگان محترم از

نظام صنفى كشاورزي و منابع طبيعى كشور جناب اقاى مهندس نجفيان رياست نظام صنفى استان البرز

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى  جناب اقاى دكتر على محمد رياست اتاق تعاون استان البرز

مركز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامى كشور  اقاى مهندس اقبال و اقاى مهندس رجبى

مدير عامل سامان دام وطن و رياست نمايندگى فدراسيون اليانز و موسس تعاونى اقاى حميد ركابدار

اين جلسه توسط سامان دام وطن sdv kennel club در دانشگاه امام خمينى ره برگزار گرديد و فعالان استان و كشور در بخش پرورش و اموزش حضور بهم رساندند و مسائل بسيار مهمى در مورد چگونگى دريافت پروانه فعاليت ، امور هويت سگ و مسائل مربوط به اصلاح نژاد و مطلب بسيار مهم در مورد تاسيس تعاونى استان البرز و تشكيل فورى اتحاديه كشورى با توجه به اماده سازى زمينه هاى تشكيل و ظرفيت اتاق تعاون استان البرز در  تاسيس و بهره بردارى فعالان توسط نماينده محترم مطرح و به اطلاع رسيد و هم اكنون در سال ١٣٩٩ به افتتاح و بهره بردارى رسيد ، كه اقدام فورى تعاونى با توجه زير ساخت هاى لازم در جهت تشكيل فورى اتحاديه كشورى مى باشد .

اهداف

١. ايجاد مشاركت مستقيم فعالان صنفى و زمينه عضويت فورى دست اندر كاران 

٢. برخورد قانونى با غير كارشناسان و مجموعه هاى غير استاندارد از طريق امور حقوقى تعاونى ها 

٣. ايجاد كلاسهاى تخصصى براى بهربردارن با زير ساخت بهره ورى شغلى و عضويت

٤. برگزارى كلاس صاحبان سگ در طرح فورى و در كاهش مشكلات اجتماعى و حوادث ناگوار

٥. حمايت مستقيم از توليدات داخلى و راه اندازى بخش مراجعه و دسترسى به مراكز داراى مجوز و پروانه فعاليت

٦. ايجاد فرهنگ سازى در استفاده صحيح و رعايت حقوق شهروندى و حيوانات 

٧. مشاركت و سرمايه گذارى در تهيه مسكن و ساخت پروژه هاى عمرانى مربوطه 

و ... 

طرح هاى ديگر كه از رسانه هاى مربوط خبرى اعلام ميگردد . 

ثبت نظر